A Rakowska E Zomkowska Klinika Leczenia Zaburzeń Mowy Logopedzi Neurologopedzi Spółka Jawna

''

Opis firmy

Firma A Rakowska E Zomkowska Klinika Leczenia Zaburzeń Mowy Logopedzi Neurologopedzi Spółka Jawna, która powstała w roku 2011, działa jako spółka jawna posiada następujący numer REGON: 281361792, numer KRS: 0000406297, Siedziba firmy mieści się w mieście Olsztyn (kod pocztowy: 10-693) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Gen. K. Sosnkowskiego 85. Firma A Rakowska E Zomkowska Klinika Leczenia Zaburzeń Mowy Logopedzi Neurologopedzi Spółka Jawna według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana