Agawa Pośrednictwo Finansowe

http://www.dobrykredyt.radom.pl

Opis firmy

Firma Agawa Pośrednictwo Finansowe, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9481956313, numer REGON: 672718429, Siedziba firmy mieści się w mieście Radom (kod pocztowy: 26-600) w województwie mazowieckim przy ulicy Jana Kilińskiego 19. Firma Agawa Pośrednictwo Finansowe według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych