Albo Wyposażenie Handlu I Gastronomii Marek Pierewoj

http://www.albo.com.pl

Opis firmy

Firma Albo Wyposażenie Handlu I Gastronomii Marek Pierewoj, która powstała w roku 1993, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7390503088, numer REGON: 510205457, Siedziba firmy mieści się w mieście Olsztyn (kod pocztowy: 10-062) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka 47. Firma Albo Wyposażenie Handlu I Gastronomii Marek Pierewoj według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż hurtowa mebli biurowych