Amare Siebdruk Service I Handel P

http://www.amare.com.pl

Opis firmy

Firma Amare Siebdruk Service I Handel P, która powstała w roku 1972, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5990101977, numer REGON: 008353910, Siedziba firmy mieści się w mieście Gorzów Wielkopolski (kod pocztowy: 66-400) w województwie lubuskim przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 9a. Firma Amare Siebdruk Service I Handel P według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe drukowanie