Anabar Sp Z O O

''

Opis firmy

Firma Anabar Sp Z O O, która powstała w roku 2000 posiada następujący numer NIP: 7822188832, numer REGON: 634016964, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 61-245) w województwie wielkopolskim przy ulicy Rusa 84/8. Firma Anabar Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych