Ard Soft Radosław Wedziuk Restauracja Na Rogu S C

''

Opis firmy

Firma Ard Soft Radosław Wedziuk Restauracja Na Rogu S C, która powstała w roku 1998, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5241049312, numer REGON: 010736785, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-495) w województwie mazowieckim przy ulicy Zagłoby 18/22. Firma Ard Soft Radosław Wedziuk Restauracja Na Rogu S C według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych