Aviator Park Przemysłowy Mirosławice Sp Z O O

http://www.olimpic-skydive.pl

Opis firmy

Firma Aviator Park Przemysłowy Mirosławice Sp Z O O, która powstała w roku 2012 posiada następujący numer REGON: 021896431, numer KRS: 0000428973, Firma Aviator Park Przemysłowy Mirosławice Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych