Basentech Paweł Torbe Stanisław Duk

http://www.basentech.pl

Opis firmy

Firma Basentech Paweł Torbe Stanisław Duk, która powstała w roku 1996 posiada następujący numer NIP: 8521544770, numer REGON: 810926928, Siedziba firmy mieści się w mieście Szczecin (kod pocztowy: 71-157) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Ks. Grzegorza Piramowicza 11b. Firma Basentech Paweł Torbe Stanisław Duk według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami