Biesiadna Bistro Restauracja

''

Opis firmy

Firma Biesiadna Bistro Restauracja, która powstała w roku 2004, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7771841149, numer REGON: 630847303, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 61-156) w województwie wielkopolskim przy ulicy Piastowskie 57. Firma Biesiadna Bistro Restauracja według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych