Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O

''

Opis firmy

Firma Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O, która powstała w roku 1998 posiada następujący numer NIP: 7471589384, numer REGON: 531528402, numer KRS: 0000011059, Siedziba firmy mieści się w mieście Brzeg (kod pocztowy: 49-300) w województwie opolskim przy ulicy Towarowa 6. Firma Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

  • opolskie
  • 49-300 Brzeg Towarowa 6
  • 48774444970
  • btbs@brzeg.pl
  • 7471589384
  • 531528402
  • Inne
  • 2015-10-14