Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

http://www.ctbs.multibip.pl

Opis firmy

Firma Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, która powstała w roku 1999 posiada następujący numer NIP: 8882493976, numer REGON: 910925446, numer KRS: 0000123190, Siedziba firmy mieści się w mieście Ciechocinek (kod pocztowy: 87-720) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Bema 23a. Firma Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych