Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej W Lublinie

http://www.inkubator.biz.pl/

Opis firmy

Firma Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej W Lublinie, która powstała w roku 2012 posiada następujący numer REGON: 061445789, numer KRS: 0000428632, Siedziba firmy mieści się w mieście Lublin (kod pocztowy: 20-807) w województwie lubelskim przy ulicy Czeremchowa 21. Firma Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej W Lublinie według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana