Fundacja Nauka Dla Budownictwa

''

Opis firmy

Firma Fundacja Nauka Dla Budownictwa, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer NIP: 9721238038, numer REGON: 302032302, numer KRS: 0000409396, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-687) w województwie wielkopolskim przy ulicy Stefana Batorego 25. Firma Fundacja Nauka Dla Budownictwa według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana