Wyższa Szkoła Bankowa W Poznaniu

http://www.wsb.poznan.pl

Opis firmy

Firma Wyższa Szkoła Bankowa W Poznaniu, która powstała w roku 1994, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 7781028941, numer REGON: 630245248, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 61-874) w województwie wielkopolskim przy ulicy Niepodległości 2. Firma Wyższa Szkoła Bankowa W Poznaniu według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: szkoły wyższe