Zakład Zieleni Miejskiej Sp Z O O W Pile

http://www.zzm.pila.pl

Opis firmy

Firma Zakład Zieleni Miejskiej Sp Z O O W Pile, która powstała w roku 1998 posiada następujący numer NIP: 7642082517, numer REGON: 570772592, numer KRS: 0000105580, Siedziba firmy mieści się w mieście Piła (kod pocztowy: 64-920) w województwie wielkopolskim przy ulicy Węglowa 9. Firma Zakład Zieleni Miejskiej Sp Z O O W Pile według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni