Zespół Praktyk Lekarskich Lekarze H Weryk Wiosek I Wojtkiewicz Spółka Partnerska

''

Opis firmy

Firma Zespół Praktyk Lekarskich Lekarze H Weryk Wiosek I Wojtkiewicz Spółka Partnerska, która powstała w roku 2012, działa jako spółka partnerska posiada następujący numer REGON: 510819886, numer KRS: 0000428353, Siedziba firmy mieści się w mieście Działdowo (kod pocztowy: 13-200) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Norwida 29. Firma Zespół Praktyk Lekarskich Lekarze H Weryk Wiosek I Wojtkiewicz Spółka Partnerska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka lekarska ogólna