Zespół Samorządowej Służby Zdrowia

http://www.szpitalbiala.pl

Opis firmy

Firma Zespół Samorządowej Służby Zdrowia, która powstała w roku 1992, działa jako zakład opieki zdrowotnej posiada następujący numer NIP: 7551641023, numer REGON: 530571749, numer KRS: 0000005532, Siedziba firmy mieści się w mieście Biała (kod pocztowy: 48-210) w województwie opolskim przy ulicy Moniuszki 8. Firma Zespół Samorządowej Służby Zdrowia według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność szpitali