Zespół Szkół Gastronomicznych Im Karola Libelta

http://www.gastronomik.oswiata.org

Opis firmy

Firma Zespół Szkół Gastronomicznych Im Karola Libelta, która powstała w roku 1977, działa jako jednostka oświaty posiada następujący numer NIP: 7791066506, numer REGON: 000688261, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-326) w województwie wielkopolskim przy ulicy Podkomorska 49. Firma Zespół Szkół Gastronomicznych Im Karola Libelta według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność wspomagająca edukację