Zibar Usługi Budowlane M M Baranek Magdalena Baranek

''

Opis firmy

Firma Zibar Usługi Budowlane M M Baranek Magdalena Baranek, która powstała w roku 2008, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7791467056, numer REGON: 300713185, Siedziba firmy mieści się w mieście Wiry (kod pocztowy: 62-051) w województwie wielkopolskim przy ulicy Cienista 18. Firma Zibar Usługi Budowlane M M Baranek Magdalena Baranek według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych