Kategoria: Inne

Firm w tej kategorii: 324

Kategorie


48566860739
86-200 Chełmno, Przemysłowa, 8
Firma Zakład Usług Miejskich Sp Z O O, która powstała w roku 1995 posiada następujący numer NIP: 8751003368, numer REGON: 870325719, numer KRS: 0000066960, Siedziba firmy mieści się w mieście Chełmno (kod pocztowy: 86-200) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Przemysłowa 8. Firma Zakład Usług Miejskich Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

48672123456
64-920 Piła, Węglowa, 9
Firma Zakład Zieleni Miejskiej Sp Z O O W Pile, która powstała w roku 1998 posiada następujący numer NIP: 7642082517, numer REGON: 570772592, numer KRS: 0000105580, Siedziba firmy mieści się w mieście Piła (kod pocztowy: 64-920) w województwie wielkopolskim przy ulicy Węglowa 9. Firma Zakład Zieleni Miejskiej Sp Z O O W Pile według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

48166790335
37-700 Przemyśl, Józefa Wybickiego, 1
Firma Zarząd Dróg Miejskich, która powstała w roku 1999, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 7952076801, numer REGON: 650903339, Siedziba firmy mieści się w mieście Przemyśl (kod pocztowy: 37-700) w województwie podkarpackim przy ulicy Józefa Wybickiego 1. Firma Zarząd Dróg Miejskich według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

48226324228
01-211 Warszawa, Kasprzaka, 17a
Firma Zarząd Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia I Opieki Społecznej, która powstała w roku 1955, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 5271733993, numer REGON: 000289348, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 01-211) w województwie mazowieckim przy ulicy Kasprzaka 17a.

48586233312
81-244 Gdynia, Zakręt do Oksywia, 10
Firma Zarząd Komunikacji Miejskiej, która powstała w roku 1992 posiada następujący numer NIP: 5861051214, numer REGON: 190606287, Siedziba firmy mieści się w mieście Gdynia (kod pocztowy: 81-244) w województwie pomorskim przy ulicy Zakręt do Oksywia 10. Firma Zarząd Komunikacji Miejskiej według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

48943755015
78-550 Czaplinek, Grunwaldzka, 2
Firma Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Sp Z O O, która powstała w roku 2001 posiada następujący numer NIP: 2530111300, numer REGON: 331336732, numer KRS: 0000105809, Siedziba firmy mieści się w mieście Czaplinek (kod pocztowy: 78-550) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Grunwaldzka 2. Firma Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

48507170003
02-727 Warszawa, Wernyhory, 14
Firma Zebra Gry Miejskie Sp Z O O, która powstała w roku 2012 posiada następujący numer NIP: 5272683501, numer REGON: 146207133, numer KRS: 0000426760, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-727) w województwie mazowieckim przy ulicy Wernyhory 14. Firma Zebra Gry Miejskie Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: produkcja gier i zabawek

48756488330
59-900 Zgorzelec, Warszawska, 1/307
Firma Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O, która powstała w roku 1999 posiada następujący numer NIP: 6151747674, numer REGON: 230837866, numer KRS: 0000069868, Siedziba firmy mieści się w mieście Zgorzelec (kod pocztowy: 59-900) w województwie dolnośląskim przy ulicy Warszawska 1/307. Firma Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

48683202235
65-078 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte, 23
Firma Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp Z O O, która powstała w roku 1992 posiada następujący numer NIP: 9290118162, numer REGON: 970047810, numer KRS: 0000085630, Siedziba firmy mieści się w mieście Zielona Góra (kod pocztowy: 65-078) w województwie lubuskim przy ulicy Bohaterów Westerplatte 23. Firma Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pogrzeby i działalność pokrewna

48618517418
61-812 Poznań, Kantaka, 2
Firma Związek Gmin Wiejskich Partner Sp Z O O, która powstała w roku 1998 posiada następujący numer NIP: 7781353730, numer REGON: 639569521, numer KRS: 0000129509, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 61-812) w województwie wielkopolskim przy ulicy Kantaka 2. Firma Związek Gmin Wiejskich Partner Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

48655401305
67-400 Wschowa, Nowopolna, 5
Firma Związek Międzygminny Wodociągów I Kanalizacji Wiejskich, która powstała w roku 1992 posiada następujący numer NIP: 6970011289, numer REGON: 410516568, Siedziba firmy mieści się w mieście Wschowa (kod pocztowy: 67-400) w województwie lubuskim przy ulicy Nowopolna 5. Firma Związek Międzygminny Wodociągów I Kanalizacji Wiejskich według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

48468542241
96-300 Żyrardów, 11 Listopada, 48
Firma Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O, która powstała w roku 1999 posiada następujący numer NIP: 8381644803, numer REGON: 016174940, numer KRS: 0000147808, Siedziba firmy mieści się w mieście Żyrardów (kod pocztowy: 96-300) w województwie mazowieckim przy ulicy 11 Listopada 48. Firma Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi