Dla frazy `Kłodzko` znaleziono wyników: 6


48511577777
57-300 Kłodzko, Armii Krajowej, 2
Firma Abiks Bud Grzegorz Skiba Sprzedaż Wynajem Lokali Usługi Turystyczne, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8831294422, numer REGON: 890001007, Siedziba firmy mieści się w mieście Kłodzko (kod pocztowy: 57-300) w województwie dolnośląskim przy ulicy Armii Krajowej 2. Firma Abiks Bud Grzegorz Skiba Sprzedaż Wynajem Lokali Usługi Turystyczne według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

48746474579
57-300 Kłodzko, Harcerzy, 1a
Firma Centrum Finansowo Ubezpieczeniowe As, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8831003264, Siedziba firmy mieści się w mieście Kłodzko (kod pocztowy: 57-300) w województwie dolnośląskim przy ulicy Harcerzy 1a. Firma Centrum Finansowo Ubezpieczeniowe As według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

57-300 Kłodzko, Malczewskiego, 5
Firma Fundacja Dom Dziecka Pod Żaglami, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer REGON: 021757155, numer KRS: 0000401443, Siedziba firmy mieści się w mieście Kłodzko (kod pocztowy: 57-300) w województwie dolnośląskim przy ulicy Malczewskiego 5. Firma Fundacja Dom Dziecka Pod Żaglami według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

48748678999
57-300 Kłodzko, Stefana Czarnieckiego, 1a
Firma Handel Wielobranżowy Gepard Pokoje Gościnne Kłodzko Zacisze, która powstała w roku 1993, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8830004528, numer REGON: 890188684, Siedziba firmy mieści się w mieście Kłodzko (kod pocztowy: 57-300) w województwie dolnośląskim przy ulicy Stefana Czarnieckiego 1a. Firma Handel Wielobranżowy Gepard Pokoje Gościnne Kłodzko Zacisze według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

48748674452
57-300 Kłodzko, Wandy, 10/4a
Firma Przedsiębiorstwo Usług Przewozowych I Turystycznych Anna Boczula Ewa, która powstała w roku 1992, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8831206122, numer REGON: 890310257, Siedziba firmy mieści się w mieście Kłodzko (kod pocztowy: 57-300) w województwie dolnośląskim przy ulicy Wandy 10/4a. Firma Przedsiębiorstwo Usług Przewozowych I Turystycznych Anna Boczula Ewa według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

48748673593
57-300 Kłodzko, Korczaka, 1
Firma Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Pozbawionym Naturalnego Środowiska Rodzinnego Nadzieja, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer REGON: 890685141, numer KRS: 0000050743, Siedziba firmy mieści się w mieście Kłodzko (kod pocztowy: 57-300) w województwie dolnośląskim przy ulicy Korczaka 1. Firma Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Pozbawionym Naturalnego Środowiska Rodzinnego Nadzieja według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana