Dla frazy `Zambr` znaleziono wyników: 4


48862714433
18-300 Zambrów, Białostocka, 57d
Firma Agrobiznes, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7230003514, numer REGON: 450027281, Siedziba firmy mieści się w mieście Zambrów (kod pocztowy: 18-300) w województwie podlaskim przy ulicy Białostocka 57d. Firma Agrobiznes według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

18-300 Zambrów, Poświątne, 33
Firma Najem Lokali I Zarządzanie, która powstała w roku 1996, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7231183955, numer REGON: 450162033, Siedziba firmy mieści się w mieście Zambrów (kod pocztowy: 18-300) w województwie podlaskim przy ulicy Poświątne 33. Firma Najem Lokali I Zarządzanie według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

48552326727
82-300 Elbląg, Królewiecka, 195
Firma Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Poradnia Zdrowia Psychicznego Lekarze Marzec Nesteruk Piaścik Zambrowska Spółka Partnerska, która powstała w roku 1999, działa jako spółka partnerska posiada następujący numer NIP: 5782582503, numer REGON: 170770192, numer KRS: 0000401395, Siedziba firmy mieści się w mieście Elbląg (kod pocztowy: 82-300) w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Królewiecka 195. Firma Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Poradnia Zdrowia Psychicznego Lekarze Marzec Nesteruk Piaścik Zambrowska Spółka Partnerska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka lekarska specjalistyczna

48862712477
18-300 Zambrów, Mazowiecka, 57
Firma Spółdzielnia Transportu Wiejskiego W Zambrowie, która powstała w roku 1980, działa jako spółdzielnia posiada następujący numer NIP: 7230001679, numer REGON: 450010582, numer KRS: 0000048064, Siedziba firmy mieści się w mieście Zambrów (kod pocztowy: 18-300) w województwie podlaskim przy ulicy Mazowiecka 57. Firma Spółdzielnia Transportu Wiejskiego W Zambrowie według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw